Het taboe van een muilkorf

Het taboe van een muilkorf bij honden blijkt nog vaak te bestaan bij vele mensen. Vaak is het door de publieke opinie dat gemuilkorfde honden bestempeld worden als gevaarlijke of agressieve honden. In andere gevallen wordt het als zielig bestempeld om een muilkorf om te doen in specifieke situaties.

Maar zijn deze beweringen correct? Zijn honden met een muilkorf gevaarlijke of agressieve honden waar we zo ver mogelijk van uit de buurt moeten blijven? Of heerst er een onnodig taboe rond?

Hulpmiddel

Het gebruik van een muilkorf bij je hond kan een handig hulpmiddel zijn in het geval er sprake is geweest van een bijtincident of als er regelmatig dreiggedrag wordt vertoond in specifieke situaties. Dit gedrag kan zich bij honden uiten in verschillende vormen, waaronder het fixeren, grommen, tanden ontbloten, snauwen, luchthappen,…

Maar ik hoor je al denken: als mijn hond dreiggedrag inzet moet ik hem toch bestraffen? In een voorgaande blog ben ik al dieper op dit onderwerp ingegaan (KLIK HIER voor deze blog)

Honden zetten dreiggedrag in op het moment dat ze zich in een onprettige, onveilige of bedreigende situatie bevinden. Hierbij is de onderliggende emotie voor het inzetten van dit dreiggedrag (vaak) angst. Helaas wordt dit nog wel eens verkeerd begrepen door de hondeneigenaar of zelfs door professionele hondentrainers. Het gevolg is dat deze honden hard worden aangepakt voor het inzetten van dit dreiggedrag, dit vanuit de geloofsovertuiging dat je als eigenaar je hond te allen tijden moet laten voelen wie er “de baas” is. We gaan een hond op dat moment dus hard aanpakken in een situatie die voor hem al angstig of bedreigend was. Het enige wat we in deze blog hierover willen zeggen is dat deze harde aanpak niet meer van deze tijd is, waarbij het toepassen ervan alleen maar verliezers kent (met als grootste verliezer onze honden!).

Ben je benieuwd naar de volledige wetenschappelijke onderbouwing van ons standpunt hierin? Dan is het volgen van één van onze wetenschappelijk onderbouwde HONDENOPLEIDINGEN een absolute aanrader!

Waarom doen ze dit dan en hoe moet ik hier dan mee omgaan?

Honden zijn van nature uit sociale groepsdieren die zoveel mogelijk conflictvermijdend gedrag vertonen. (hierop kunnen er uiteraard uitzonderingen zijn in functie van bv. belangrijke aanwezige bronnen zoals voedsel, een loopse teef,…). Dit conflictvermijdend gedrag is een belangrijke aanpassing voor onze honden, het zorgt er namelijk voor dat een individueel dier of zelfs een gehele groep meer kans op overleving heeft. Een conflict zou er namelijk voor kunnen zorgen dat één van de partijen (of beide) gewond geraakt. Het gevolg is dat ze verzwakt achterblijven en de kans op een vroegtijdige sterfte reëel is.

Met het inzetten van dreiggedrag hoopt je hond dus dat de afstand tussen hem en de bedreigende prikkel zal vergroten. Hierdoor kan hij een eventueel conflict vermijden, zich nadien in veiligheid brengen en op die manier zijn overlevingskans vergroten.

Als we bovenstaande dus gaan toepassen in de praktijk, is het enige juiste om te doen in die situatie: de afstand tussen je hond en de bedreigende prikkel vergroten. Deze bedreigende prikkel kan de eigenaar zelf zijn, maar ook een andere hond, een onbekend persoon, bezoek aan huis,… Als je hond frequent dreiggedrag vertoont, schakel je best de hulp in van een hondengedragsdeskundige of een gedragsdierenarts (de lijst van gedragsdierenartsen kan je terugvinden via volgende link: KLIK HIER).

Het gebruik van de muilkorf

Zoals dus eerder gezegd is een muilkorf bij je hond een handig hulpmiddel in het geval er sprake is geweest van een bijtincident of als hij regelmatig dreiggedrag vertoont in specifieke situaties.

Essentieel is dat we de muilkorf op zich enkel en alleen gebruiken als hulpmiddel, dit als onderdeel van een totaal adviesplan. Het is een manier om potentieel gevaarlijke situaties te kunnen managen en de veiligheid te kunnen garanderen voor zowel de hond als de (in)directe omgeving. Denk hierbij bv. aan een spoedonderzoek bij de dierenarts, waarbij het niet mogelijk is om de afstand te vergroten tijdens het onderzoek als je hond zou grommen. Een muilkorf is dus enkel en alleen een onderdeel van een totaalplan en nooit een oplossing op zich voor het behandelen van dreig- en/of aanvalsgedrag.

Hou er wel altijd rekening mee dat het dragen van een muilkorf stap voor stap moet worden aangeleerd aan je hond. Het dragen ervan moet voor je hond geassocieerd worden aan veiligheid, een attribuut dat deel uitmaakt van zijn niet-bedreigend repertoire. Je kan hier perfect zelf mee aan de slag gaan of je kan de hulp inroepen van een professionele hondentrainer die je hierin stap voor stap kan begeleiden.

De keuze van een juiste muilkorf

Voor de keuze van een muilkorf, verkiezen wij een hard plastic model (bv. Baskerville – zie foto) waarbij je hond voldoende ruimte heeft om te hijgen, te drinken, snoepjes te eten en zijn snorharen nog steeds vrij zijn als tastzintuig. Dit type van muilkorven kan je online heel gemakkelijk vinden via een zoekopdracht, “bv. Baskerville muilkorven”.

Van het zogenaamde “snuitje” (zie foto) zijn we persoonlijk minder voorstander. Bij het dragen van een snuitje worden de snorharen van de hond platgedrukt, waardoor ze zich minder goed kunnen oriënteren (hun tastzintuig wordt hierdoor voor een groot deel weggenomen). Informeer je dus voorafgaand goed bij iemand met verstand van hondengedrag.

Waarom de materiaalkeuze van een muilkorf essentieel is? Bekijk het in het volgende filmpje: KLIK HIER

Muilkorf hond Baskerville Muiltje hond

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard is het ook belangrijk om de juiste maat van muilkorf voor je hond te kiezen. Via onderstaand overzicht krijg je een goed idee voor het bepalen van de juiste maat. Twijfel je toch over de juiste maat? Vraag dan hulp bij het verkooppunt waar je de muilkorf wenst aan te schaffen.

Hoe bepaal je de juiste maat van muilkorf voor je hond?

Meten is weten (alle afmetingen zijn in cm):

  1. Lengte: afstand van het puntje van de neus tot de ooglijn (donker blauwe kleur)
  2. Omvang: meet de omvang rond de snuit, één cm onder de ooglijn. Best is om deze omvang te meten als je hond zijn mond een beetje open heeft (groene kleur)
  3. Ooglijn: afstand van de ooglijn tot direct aan het begin van de nek (gele kleur)
  4. Nekomvang: meet de afstand van de volledige nekomvang, vlak achter de oren (paarse kleur)
  5. Breedte: meet de breedte van de snuit op, dit op het breedste gedeelte (oranje kleur)
  6. Hoogte: meet de hoogte van de snuit, dit met de mond lichtjes geopend op ongeveer het middelpunt van de snuit (licht blauwe kleur)

 

Muilkorf opmeten hond

Tot slot..

Weet dat honden een enorm goed geheugen hebben op vlak van onaangename ervaringen of voor hen bedreigende situaties. Zorg ervoor dat het gebruik van de muilkorf geen voorspeller wordt voor gevaar. Wacht daarom ná het aandoen van de muilkorf 1 à 2 minuten voor we iets ‘spannend of onaangenaam’ gaan doen. Denk bv. aan nagels knippen, bezoek aan de dierenarts of trimsalon, een ontmoeting met een andere hond,… Doe de muilkorf ook eens aan zónder dat er een specifieke reden voor is. Laat dit dan volgen door iets leuk dat je samen met hem doet (bv. spel). Op die manier zal de muilkorf een normaal attribuut worden, zonder voorspellende waarde dat er iets spannend zal volgen.